Kattava tietopaketti timanteista ja ohjeita timanttikorun ostajalle

Haluaisitko tietää enemmän timanteista ja mitä kannattaa ottaa huomioon timanttikorua ostaessa? Tässä artikkelissa käymme läpi kattavasti tietoa timanteista, jotta saat selkeän käsityksen mitkä kaikki asiat vaikuttavat timantin loistoon ja kauneuteen sekä opit tarkemmin timanttien ominaisuuksista.

Tutustu Laatukorun omaan Silván-timanttikorumallistoon täältä

Yleistä tietoa timantista

Timantti on koostumukseltaan hiiltä, joka on kiteytynyt timantiksi syvällä maapallon vaipassa. Nämä raakatimantit ovat kulkeutuneet syntysijoiltaan ylös maan kuoreen tulivuorien kaasupurkauksien yhteydessä. Timantit ovat kehittyneet paljon syvemmällä kuin muut jalokivet, olosuhteissa (paine, lämpötila, hiilen saatavuus ja hapeton tila), joissa timantin ainutlaatuiset ominaisuudet ovat voineet kehittyä. Jokainen varmasti on kuullut timantin ylivertaisesta kovuudesta, joka johtuu hiiliatomien vahvoista sidoksista toisiinsa. Timantin hiottu pinta on hyvin kiiltävä ja sitä kutsutaan timanttikiilloksi, tämän voi havaita katsoessa kiven pinnasta heijastuvaa välkettä. Timantin valontaitto-ominaisuudet ovat erinomaiset ja hionnan avulla saadaan timantin loisto, tuli ja säkenöinti esiin.

Hionnan muodot

Pyöreäksi briljantiksi hiotut timantit ovat kaikkein yleisimpiä ja suosituimpia, mutta myös muita hiontoja on olemassa ja ne ovat kasvattaneet suosiotaan myös meillä Suomessa. Briljanttihiontaa on saatavana esimerkiksi ovaalin, pisaran tai sydämen muotoon hiottuna.

Cushion, eli tyynyn muotoinen hionta muistuttaa vanhoja timantin hiontoja. Porrashiontaiset, pienet baguette-timantit soveltuvat rivisormuksiin tai sivukiviksi sekä smaragdihionta on tyylikäs valinta keskikiveksi. Näissä hionnoissa on käytetty porrasmaisia suurehkoja viisteitä ja ulkonäkö on hillitty. Neliön tai suorakaiteen muotoon hiottu Princess-hionta mukailee briljanttihiontaa, jolloin kivessä on enemmän säihkettä, kuin porrashiotuissa kivissä. Näitä muita hionnan muotoja kuvataan nimityksellä Fancy-cut.

Minkä muotoisen timantin koruun valitseekin, on se ensisijaisesti makuasia, jolloin valintaan vaikuttavat omat persoonalliset mieltymykset ja tyyli - se jokin, mikä viehättää silmää eniten.

Timantin paino ja hionta ovat suurimmat timantin ulkonäköön vaikuttavat tekijät, sillä ne vaikuttavat kiven näyttävyyteen eniten. Hyvin hiotussa timantissa kiven loisto ja kauneus tulevat esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä ovat seikkoja, joihin ostajan kannattaa kiinnittää huomiota, etenkin hieman suurempien kivien hankinnassa.

Timantin hiontamuodot esitettynä kuvilla - Laatukoru

Timantin luokitus - luokitusjärjestelmä

Timantin laadun todentamiseen on kehitetty luokitusjärjestelmä, jotta timantin arvo olisi helpommin vertailtavissa. Timantin arvoon vaikuttaa neljän tekijän yhteisvaikutus, niin kutsutut 4C:tä:

 • paino (carat weight)
 • väri (color)
 • puhtaus (clarity)
 • hionta (cut)

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat yhdessä kokonaisuutena timantin ulkonäköön ja arvoon. Kuitenkin jokainen timantti on oma ainutlaatuinen yksilönsä. Myös henkilökohtainen mieltymys vaikuttaa aina timantin hankinnassa, timanttia kannattaakin katsoa kokonaisuutena ja kysyä itseltään, miellyttääkö timantin ulkonäkö? Tässä tilanteessa timantin hionnalla ja värillä on erityinen merkitys.

Luokitusjärjestelmiä on useita, Suomessa on perinteisesti käytetty Pohjoismaista timanttinimikkeistöä (Scan.D.N), mutta tällä hetkellä GIA:n luokitusjärjestelmän käyttö on yleistynyt merkittävästi. Näiden välillä on hienoisia vaihteluita.

Meiltä Laatukorusta voi hankkia juuri itselle sopivan timantin, me autamme mielellämme valinnassa. Käytämme Silván-koruissamme konfliktivapaita luonnontimantteja.

Seuraavassa tutustumme timantin luokittelun pääkohtiin, ns. 4C:hen.

Timantin paino (carat weight)

Timanttien ja muiden jalokivien paino ilmaistaan karaatteina (carat weight = ct). Yksi karaatti painaa 0,2 grammaa. Timanttikoruissa ilmoitetaan yleisimmin kivien kokonaiskaraattipaino, mikä koostuu korun kaikkien timanttien yhteispainosta. Mikäli korussa on kookkaampia timantteja ja lisänä pikkutimantteja, ilmoitetaan isompien kiven paino erikseen. Timanttikorvakoruissa ilmoitetaan molempien korvakorujen kivien paino yhteen laskettuna.

Yksittäinen timantti on arvokkaampi kuin saman painon verran pienempiä kiviä, jos muut laatutekijät ovat samat. Tämä johtuu harvinaisuudesta, sillä mitä suurempi yksittäinen timantti on, sitä harvinaisempi se on. Lisäksi, kun paino ylittää suositut tasapainot, esimerkiksi 0,50ct tai 1,00ct, on timantin karaattihinta korkeampi verrattuna vain hieman pienempiin 0,45ct tai 0,95ct painoisiin kiviin. Tämä johtuu vain siitä, että tasakaraatit ovat olleet halutumpia kokoja markkinoilla.

Alla oleva kuva esittää suuntaa antavan halkaisijan ja kasvavan karaattipainon suhdetta briljanttihiotuille pyöreille timanteille (kuvan timantit ovat havainnollistamista varten, eivät mittakaavassa).

Timantin karaattipaino kuvilla esitettynä - Laatukoru

Timantin hionta saattaa vaikuttaa siihen, minkä kokoiselta kivi katsojasta vaikuttaa. Timantti on voitu hioa ylä- ja/tai alaosaltaan matalammaksi tai syvemmäksi. Tämä vaikuttaa kiven halkaisijaan suurentavasti (matala kivi) tai pienentävästi (syvempi kivi, paksu reunus). Tällainen kivi saattaa kuitenkin olla mittasuhteiltaan hyvinkin epäedullinen ja vaikuttaa negatiivisesti kiven loistoon ja tuleen, josta kerromme lisää alla kappaleessa ”timantin hionta”.

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että kullan pitoisuuden ilmaisemiseen käytetään myös karaattia, tällöin kuitenkin tarkoitetaan hienokullan määrää metalliseoksessa, kuten 14K (585 tuhannesosaa hienokultaa) tai 18K (750 tuhannesosaa hienokultaa).

Timantin väri (color)

Suurin osa maailman jalokiviluokan timanteista on sävyltään kellertäviä ja rusertavia. Vain pieni osa timanteista on väriluokkaa väritön tai lähes väritön. Timantit luokitellaankin niiden värittömyyden mukaan. Mitä värittömämpi timantti on, sen harvinaisemmasta kivestä on kyse. Koska nämä värittömyyden asteet ovat häviävän pieniä, luokitellaan timantit irtokivinä, värittömässä ympäristössä, päivänvalolampun valossa ja vertailukiviä käyttäen.

Suomessa yleisemmin käytetyt väriluokiteasteikot ovat GIA (Gemological Institute of America) ja PTN (Pohjoismainen timanttinimikkeistö).
GIA:n luoma asteikko on vakiintunut kansainvälisesti johtavaksi. Se merkitään kirjaimin välillä D - Z, jolloin D on harvinaisin väritön ja Z kellertävin. Kaikki Z-luokkaa vahvemmat keltaiset sävyt, ovat värillisiä timantteja eli ns. Fancy color ja ne luokitellaan omalla tavallaan.

Vaihtoehtoisesti Suomessa on laajalti käytössä Pohjoismainen Timanttinimikkeistö- luokittelu, joka käyttää väriluokituksessa historiallisia termejä River, Top Wesselton, Wesselton, Top Cape, Cape, Top Chrystal, Chrystal, jne. Mitä värittömämpi timantti, sen harvinaisempi ja arvokkaampi se on (pois luettuna Fancy color luonnonväriset timantit, jotka voivat olla hyvin arvokkaita).

Laatukorun Silván-timanttikoruissa käytetyt timantit ovat väriltään joko G / H (= lähes väritön) tai Top Wesselton / Wesselton (= väritön). Kaikkia muita värejä on mahdollista saada toiveen mukaan tilattuna.

Alla väriasteikko sekä kuvaus eri väreille.

 • D / River: Harvinaisin, väritön. Kaikkein korkein väriluokitus - täysin väritön, harvinaisin sekä arvokkain.
 • E / River: Harvinaisin, väritön.
 • F / Top Wesselton: Harvinainen, väritön.
 • G / Top Wesselton: Harvinainen, lähes väritön.
 • H / Wesselton: Lähes väritön.
 • I / Top Crystal: Hieman vivahtava.
 • J / Crystal: Hieman vivahtava.

Timanttien väriluokitus GIA asteikko kuvilla - Laatukoru

Värilliset timantit

Timantteja löytyy luonnostaan myös värillisinä, kuten keltaisina, ruskeina, vihreinä, sinisinä, mustina ja punaisina. Värillisten timanttien luokittelu poikkeaa skaalan D-Z timanttien luokittelusta ja värin lisäksi arvioidaan mm. värin voimakkuutta ja puhtautta. Verstaaltamme on mahdollista tilata erikoistilauksena myös värillisiä timantteja.

Timantin puhtaus (clarity)

Timantin puhtausluokite määrittelee kivessä olevien sisäisten ja ulkoisten sulkeumien ja merkkien määrää, sijaintia ja kokoa. Timantin sisällä olevia ns. epäpuhtauksia kutsutaan sulkeumiksi. Sulkeumat voivat olla esimerkiksi mineraalikiteitä tai rakenteellisia epätäydellisyyksiä, kuten pieniä säröjä. Sulkeumien määrä, koko, väri, sijainti, suunta ja näkyvyys vaikuttavat kaikki timantin lopulliseen puhtausluokitukseen. Timantin puhtausluokitusta arvioidessa käytetään 10-kertaista suurennosta, luuppia ja mikroskooppia.

Puhtausluokitus

FL (Flawless): Täysin puhdas. Asiantuntija ei havaitse lainkaan sulkeumia tai ulkoisia merkkejä 10-kertaisessa suurennoksessa.

IF (Internally Flawless): Puhdas. Kivessä ei havaita sisäisiä sulkeumia, mutta havaitaan hyvin vähän ulkoisia hionnallisia merkkejä tai puutteita.

VVS1 ja VVS2 (Very Very Slightly Included): Vain erittäin vähäisiä sulkeumia, jotka asiantuntija voi huolellisella tutkimuksella havaita 10-kertaisella suurennoksella. Luokitellaan isommissa kivissä kahteen kategoriaan, pienemmissä kivissä käytetään ainoastaan luokittelua VVS.

VS1 ja VS2 (Very Slightly Included): Vähäisiä sulkeumia. Kivessä on pieniä, melko vaikeasti 10-kertaisella suurennoksella havaittavia sulkeumia. Pienemmissä kivissä käytetään ainoastaan kategoriaa VS.

SI1 ja SI2 (Slightly Included): Kivessä on melko helposti 10-kertaisella suurennuksella havaittavia sulkeumia. Pienemmissä kivissä käytetään ainoastaan kategoriaa SI.

Included (I) / Piqué P)): Sulkeumia

 • I/P1: Kivessä on sulkeumia, jotka voidaan havaita vaivoin myös paljain silmin ja 10-kertaisella suurennoksella helposti. Tämä ei haittaa vielä suuresti kiven loistoa.
 • I/P2:Kivessä on sulkeumia, jotka havaitaan helposti paljain silmin ja ne haittaavat kiven loistoa.
 • I/P3: Kivessä on selkeästi helposti paljain silmin havaittavia sulkeumia ja ne vaikuttavat suuresti loistoon ja myös kiven kestävyyteen.

Timantin hionta (Cut)

Ylivoimaisesti suosituin timantin hiontamuoto on pyöreä briljanttihionta. Suosio johtuu siitä, että tässä hiontamuodossa timantti voidaan hioa mittasuhteisiin, joissa timantin kauneus pääsee parhaiten oikeuksiinsa. Briljanttihiotun timantin mittasuhteilla tarkoitetaan mm. kiven alaosan syvyyttä, yläosan korkeutta ja tauluviisteen kokoa suhteessa kiven halkaisijaan. Mitä paremmat mittasuhteet kivellä on, sitä suurempi määrä valoa heijastuu ja taittuu kivessä ja nousee lopulta ulos kivestä katsojaan päin.

Kun arvioidaan timantin hiontaa, tarkastellaan kiven mittasuhteita, symmetriaa ja hionnan laatua. Kun timantti on hiottu hyvin, sen kyky heijastaa ja taittaa valoa paranee merkittävästi. Hyvin hiottu timantti näyttää myös suuremmalta, kuin saman karaattipainon omaava heikosti hiottu timantti.

Brilliant hiotun timantin rakenne ja pintojen nimet

Timantin heijastusilmiöitä kuvaillessa käytetään seuraavia ilmaisuja:

 • Loisto (brilliance), kirkas vaalea valo, joka heijastuu timantin alaosan viisteiden kautta takaisin ylös ja ulos timantin yläosasta katsojaan päin.
 • Tuli (fire), syntyy, kun valkoinen valo taittuessaan yläosan viisteissä hajoaa sateenkaaren väreihin ja tämä nähdään eri värisinä valon välkähtelyinä.
 • Välke (scintillation), valon välkähtely, kun kiveä liikutetaan.

Eri aikakausina on painotettu eri ominaisuuksia timantin hionnassa. Esimerkiksi vanhoissa timanteissa on ollut korkea yläosa, jolloin timantissa voidaan havaita voimakas tuli ja vähemmän loistoa (ns. vanha hionta). Nykyaikainen briljanttihionta suosii tasapainoa näiden ominaisuuksien välillä, jolloin kivessä näkyy tarpeeksi sekä loistoa että tulta.

Hionnan laatuluokat

Hionnan laatu määräytyy sen perusteella, kuinka hyvin symmetria, mittasuhteet ja hionnan laatu toteutuvat kivessä. Kun timantti on hiottu hyvin, heijastuu valtaosa siihen osuvasta valosta takaisin timantin yläosan kautta niin, että loisto ja tuli ovat tasapainossa keskenään. Huonommin hiotussa timantissa valo pääsee poistumaan timantin alaosan viisteiden läpi ulos kivestä ja tuloksena on hiukan tummempi ja vähemmän säkenöivä timantti.

GIA - joka on alalla yksi arvostetuimpia timanttien laatuluokitteluun erikoistuneita laboratorioita - käyttää seuraavaa luokittelua määritellessään hionnan laatua:

 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Fair
 • Poor

Hionnan laatuluokat määritellään vain isommille timanteille. Noin 0,30ct painoisista ja tästä suuremmista timanteista tavataan markkinoilla eri gemmologisten laboratorioiden laatimia raportteja, joissa hionta on luokiteltu. Tästä pienemmille kiville ei käytännössä tehdä erillisiä raportteja.

Me käytämme omissa Silván-timanttikoruissamme huolellisesti valikoituja timantteja, jolloin voimme taata loistavan ja säkenöivän hionnan niin pienissä kuin suuremmissakin kivissä.

Tutustu Silván-timanttikorumallistoon täältä

Tilaa Laatukorun uutiskirje

Tilaa Laatukorun uutiskirje ja saat sähköpostiisi erikoisetuja ja alennuksia, tietoa uutuuksista sekä mielenkiintoisia aiheita liittyen koruihin ja kelloihin.

Ilmainen toimitus kaikkiin tilauksiin